Samen streven naar de beste (juridische) oplossing in regio Maastricht

Gerechtelijke procedures kunnen veel tijd, energie en geld kosten. U besteedt uw tijd liever aan andere dingen in het leven dan aan een rechtszaak. In veel gevallen – voornamelijk in het personen- en familierecht – verdient het de voorkeur om geschillen gezamenlijk op te lossen. Voor kwesties waarin mediation geen waardevolle bijdrage kan leveren, zorgen we voor een daadkrachtig optreden gedurende het juridisch traject.

De rechtsgebieden waarvoor u onze juridische hulp inschakelt

Mr. Hogervorst voert een algemene praktijk. Als u een (zakelijk) geschil hebt met een persoon of onderneming valt dit onder de noemer van het recht.

Het personen- en familierecht - zowel op nationaal als op internationaal niveau - vormt een belangrijk onderdeel binnen Hogervorst Advocaat Mediator.

Niet alleen de afwikkeling rondom echtscheidingen, ook omgangskwesties en alimentatieregelingen vallen hieronder.

Wij staan u ook bij binnen de volgende rechtsgebieden:

  • Bestuursrecht: geschillen met sociale verzekeringen en voorzieningen en de gemeente vallen hieronder

  • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte: bijvoorbeeld als uw verhuurder in gebreke blijft.

  • Strafrecht: als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit.

  • Verbintenissenrecht: als de partij waarmee u een (contractuele) afspraak heeft zijn verplichtingen niet nakomt.

  • Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht: dit valt onder het immigratierecht en omvat kwesties met mensen die geen Nederlandse nationaliteit hebben.

Een advocaat of mediator nodig in de omgeving van Maastricht?

Neem direct contact op